A múlt horgásza

http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=6830

Horgászkiállítás

 

Lovagrendünk szeretné megalapítani a "Nepomuki Vízvédő" Díjat
Kérjük tagtársainkat és honlapunk látogatóit, ha elképzelésük van a díjjal kapcsolatban, annak szabályozására és formájára vonatkozóan, e-mailen küldjék meg részünkre, vagy üzenetben írják meg.

ZÁSZLÓSZENTELÉS  és LOVAGAVATÁS

2011. február 19-én

http://www.youtube.com/watch?v=T0RVwuSzrxQ

http://www.youtube.com/watch?v=_l53urHUGcE

http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam3=2&menuparam_8=3827

http://www.gyulavaros.hu/sajtoanyagok/nepomuki-szent-janos-lovagrend-gyula

Nepomuki Szent János Lovagavató

Én ….. felelősségem tudatában ünnepélyesen fogadom, mint Nepomuki Szent János Lovag, a vizek védelmezője leszek. Életemmel és munkálkodásommal lovagrendünk célkitűzéseit szolgálom. Kötelezettségeimnek részrehajlás nélkül becsületesen eleget teszek. Védem a vizek és a vízpartok élővilágot, veszélyeztetésük esetén lovaghoz méltóan cselekszem.

Esküszöm a bölcs Dunára, a szőke Tiszára és minden mellékfolyójukra, hogy ezen vizek jó követe leszek. Tudásom legjavával azok értékét hirdetem, és igyekszem másokat is megnyerni a vizes élőhelyek védelmére.

Mindehhez kérem Nepomuki Szent János pártfogását és lovagtársaim támogatását.

Isten engem úgy segéljen!

Oldalmenü
Naptár