Vízvédő Lovagrend

 

Magyarország természetes vizeit és vizes élőhelyeit kirabolják, tönkreteszik, szennyezik és megsemmisítik. 

Horgásztársaink és természetbarátok 2009. évi elhatározását valósítja meg, egy országos szervezet megalapítása, melynek célja a vizekért és a folyókért aggódók tenni akarásának biztosítása.

Az egyesületként megalakuló Lovagrend a vizek védelmében tevékenykedők részére tapasztalatcserét, ismereteinek bővítését, pályázati lehetőségek kihasználását és széles társadalmi támogatást kíván nyújtani minden, vizeinket érintő kérdésben.

 

Az új szervezet nem külcsínben, hanem céljai elérésében és a vizek védelmében kíván lovagrendet működtetni, kihasználva a szó fennkölt csengését is. A lovagrendbe bárki jelentkezhet, és részt vehet munkájába, aki alapszabályával egyetért.

Minden érdeklődőnek felhívjuk, a figyelmét arra, hogy nem szakmai, hanem széles társadalmi bázisú szervezet kívánunk lenni, közhasznú minősítéssel. Az érdeklődők jelentkezését várunk a vizvedo@gmail.com  e-mail címre.

Nepomuki Szent János Csehország 1340-1393,  A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. A gyónási titok mártírjaként tartják számon, IV. Vencel cseh király parancsára a Moldva folyóba dobták. XIII. Benedek pápa 1729-ben a szentek sorába iktatta.

Emléknapja: május 16.

Nepomuki Szent János szobra több folyónkon átívelő híd hídfőjén megtalálható, védi a hidat és a folyót. A folyók és vizek védelmében a Lovagok segíteni akarnak Nepomuki Szent Jánosnak.

A Nepomuki Szent János Lovagrend jelmondata: ÉLJENEK A VIZEK

Folyóink - akár minden folyamkilométerének - lovagjai figyelemmel kísérik a vízpart szereplőjének viselkedését (üdülőtulajdonos, horgász, halász stb.), a víz kezelőjének, hasznosítójának munkáját, és észrevételeiket, fotóikat széles körben publikálják.

Számtalan kis helyi kezdeményezés vívja már Dávid-Góliát harcát vizeinkért, és aLovagrend biztosította tapasztalatcserével, ismeretterjesztéssel erősíteni tudnák munkájuk hatékonyságát.

A folyóparton ülő horgász jelenleg csak mély sóhajjal áll fel horgászhelyéről, szákja üres és élmény helyett a rodeózó hajósok hullámverését kapta. Tiszta környezetben, nyugodt pihenéssel és élményt szerezve szeretne 350 000 horgász Magyarország vizein horgászni.

Természetes vizeink nem ipari haltermelő műtárgyak. Más országokban - a horgászturizmus kapcsán -települések sorát tartja el egy-egy folyó, és nem szemétdomb a partjuk, a halat pedig - a korlátozások betartásával - csak saját étkezésükre viszik haza a horgászok.

A vízpart nekünk kikapcsolódást, nyugalmat, élményt adhat, mi is adjunk odafigyelést, megbecsülést és védelmet a víz és a vízpart élővilágának.

                                                                                              Nepomuki Szent János Lovagrend

 

Nepomuki Szent János Lovagavató

Én ….. felelősségem tudatában ünnepélyesen fogadom, mint Nepomuki Szent János Lovag, a vizek védelmezője leszek. Életemmel és munkálkodásommal lovagrendünk célkitűzéseit szolgálom. Kötelezettségeimnek részrehajlás nélkül becsületesen eleget teszek. Védem a vizek és a vízpartok élővilágot, veszélyeztetésük esetén lovaghoz méltóan cselekszem.

Esküszöm a bölcs Dunára, a szőke Tiszára és minden mellékfolyójukra, hogy ezen vizek jó követe leszek. Tudásom legjavával azok értékét hirdetem, és igyekszem másokat is megnyerni a vizes élőhelyek védelmére.

Mindehhez kérem Nepomuki Szent János pártfogását és lovagtársaim támogatását.

Isten engem úgy segéljen!

Lovagrendünk a KvVM „Zöld Forrás” keret, jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával alakult meg.

Oldalmenü
Naptár